Emmy Blokhuys

2500,- euro

Imbogamizi (Uitdaging)


800,- euro

Jacob heeft een ladder, daar klimt hij langs omhoog: do, re mi, fa, sol la, si do.
Hiij heeft ook een vader, die is alom bekend: Vader Jacob. Hij kan moduleren naar een ander oord waar men niets dan reine intervallen hoort.