Emmy Blokhuys

2500,- euro (verkocht)

Imbogamizi (Uitdaging) - (verkocht)


800,- euro - (verkocht)

Jacob heeft een ladder,
    daar klimt hij langs omhoog:
    do, re mi, fa, sol la, si do.
Hiij heeft ook een vader,
    die is alom bekend:
    Vader Jacob.
Hij kan moduleren naar een ander oord waar men niets dan reine intervallen hoort.