Emmy Blokhuys

2500,- euro (verkocht)

Imbogamizi (Uitdaging) - (verkocht)


800,- euro - (verkocht)

Jacob heeft een ladder,
daar klimt hij langs omhoog:
do, re mi, fa, sol la, si do.
Hiij heeft ook een vader,
die is alom bekend:
Vader Jacob.
Hij kan moduleren naar een ander oord waar men niets dan reine intervallen hoort.